Запитвали ли сте се защо през цялата човешка история хора като нацистите, Ислямска държава, всички арабски терористи, Ку Клукс Клан, кръстоносците, съветските комунисти, инквизиторите, филистимците, египтяните, гърците, сирийците, римляните - са мразили и мразят еврейския народ толкова много, че искат да го унищожат?
Или например защо златният библейски стандарт - Левит 19:18 и 19:34, “Обичай съседа си като себе си” и “Чужденеца... да обичаш като себе си” - се представя като християнски, но не и еврейски?

Истината е, че така нареченият “юдаизъм” не е някаква секта или култ на незначителна етническа група, наречени евреи. Той е единен план - религия, система от вярвания, начин на мислене и живеене - за освобождение и въздигане на цялото човечество. Той, в самата си същност, е противоположен на всички мрачни и подтиснически тирании, които отхвърлят и презират основополагащата, главна идея на Израел, а именно: Бог е, който управлява света, грижи се за него и участва в него; той не е бог на злото, а обича милостта, съчувствието, любовта, скромността, смирението и мъдростта.

Главната мисия на евреите, от египетските пирамиди и Синай до днес и предстоящите изкупителни фази от човешката история - винаги - която е утвърдена свише и остава такава, се състои в простичкото: осъзнаване на Бог.
Евреите съществуват, за да накарат цялото човечество да осъзнава Бог истински.

Хора, които се затрудняват да повярват в един свръхестествен Бог - Създател на всичко, вечен, извън времето, Господар на вселената, иманентен и трансцендентен, отвъд човешкото въображение - отхвърлят идеята, че Той може да е избрал едно племе за помощник в процеса на духовно въздигане на всички хора по земята. Но дори повърхностното запознаване с историята потвърждава този феномен отново и отново. Във всяко поколение, започвайки от древен Египет, присъства този уникален и различен народ - евреите, който си създава и приятели, и врагове...

Два факта.
1) Що се касае до мистерията, наречена Израел: децата на мъж-евреин не са евреи, освен ако майка им е дъщеря на еврейка, или не преминат дълъг и мъчен процес на конвертиране, свързан с интензивно учене. Не е предвидено евреите да са многоброен народ.
2) Богът на Авраам, Израел и Мойсей, е Бог - освен Него не съществува друг Бог, нито каквато и да е независима божествена сила със свободна воля.

Всеки, който смирено Го обожава, само Него - Бог - директно, без да го е грижа за каквито и да било въображаеми и излишни посредници (божии синове, ангели, светци, медиуми, магове, духове и т.н.) - практикува юдаизъм във вида му за неевреи.

Това е всичко. Помислете как във всяко поколение последователите и зелотите на отрицанието нападат това Движение и ругаят еврейския народ и малцината, които въпреки че са родени неевреи, извършват ужасния грях, наречен “еврействане”. Спомнете си за океаните еврейска кръв, пролята с омраза от фанатични нацисти, казаци, араби, кръстоносци, римски генерали, християнски свещеници и т.н., поради налудничавите им, невежи, инфантилни вярвания и предразсъдъци.

Сър Исак Нютон е бил таен Ноаит, поклонник на Единствения Бог. Той, геният на науката, се е смятал за евреин (разбира се, тайно и сам за себе си!) и е изучавал не само Библията, но и Устния Закон, равините и мъдреците на Израел. Правил го е тайно, защото тогавашната
англиканска църква (той умира в 1727 г) би го изтезавала, давила, четвертовала, набила на кол и изгорила на клада!

Сега живеем в друга епоха. Знаем, или поне би трябвало да знаем, за нацистите. Виждаме евреи не само да се борят за оцеляване с враговете на Израел, но и решително да ги побеждават и разгромяват - точно както е предсказано в Библията, между другото. Виждаме плодовете на Земята на Израел - не само земеделска продукция и цветя, а и множество високотехнологични изобретения на израелски учени, новооткрити начини за запазване на земята и океаните... Това също е предсказано в Библията.

Това, което Бог подарява на Земята на планината Синай, е революционно ново отношение към реалността. Силите, задействани там и тогава, век след век влияят благотворно на човечеството.
Облагодетелствани сме от научните революции, духовните революции и невижданото издигане на съзнанието, поколение след поколение, в планетарен мащаб.
Над нас обилно се сипят благословии. Имаме пълна свобода да изберем в какво да вярваме. Можем да изберем за себе си - при това без значение какво мисли Църквата или какво мисли който и да е - на кой Господар да служим.

“Колкото до мен и моя дом, ние ще служим на ХаШем (Бог)” (Исус Навин 24:15). Да достигнем Бог (Единия и единствен Бог) и да се свържем с невъобразимите космични сили, скрити под видимата повърхност на реалността - това е достойна житейска мисия. Нека никой не прави грешката да мисли, че той знае всичко, което си струва да се знае. Множество нобелови лауреати, учени, професори и гении от всякакъв вид - много от тях бивши атеисти и религиозни скептици - четат и прелистват Тора всеки ден.
Да търсим Бог и святостта му, истинно познание на доброто и злото, осъзнаване на Бог - това е достойна житейска мисия.

Нашата работа е да помагаме. Специализирани сме да помагаме на неевреи и да обясняваме как Тора се прилага към неевреи. Написахме книгата Rainbow Covenant: Torah and the Seven Universal Laws (Заветът на дъгата: Тора и Седемте Универсални Закона), посветена на първия завет - този с Ной и потомците му.
Вижте нашето онлайн списание и посетете нашия сайт: 1stcovenant.com

 

To read this in English go to Articles or click "Have You Ever Wondered...?"

 

Please feel free to copy and reprint Covenant Connection or any part of it, but please include this sentence with the copyright information: © 2015 The First Covenant Foundation

 

Home | Contact Us | About Us | Multimedia | FAQ | Newsletter | Articles | Seven Laws | Donations

© Copyright 2005-2015
The First Covenant Foundation